PubHubs is a new public value driven social network.

PubHubs is de naam voor een nieuw Nederlands sociaal netwerk. PubHubs is open en transparant en beschermt gegevens van de deelnemers in het netwerk. PubHubs wil mensen in verbinding brengen, in verschillende hubs, zoals gezin, familie, sportclub, schoolklas, omroep, museum,bibliotheek, straat, buurt, of gemeente. In ieder van zulke hubs speelt een relevant deel van de eigen identiteit een rol. PubHubs richt zich op betrouwbare informatie, zonodig met digitale handtekeningen, en op vertrouwde communicatie, zonodig met garantie van de identiteit van betrokkenen.

Pubhubs is gestart vanuit een samenwerking tussen twee hoogleraren in de digitale wereld: José van Dijck en Bart Jacobs. Zij zijn winnaars van Spinoza en Stevin premies in 2021. Zij besteden een deel van het prijzengeld aan de ontwikkeling van PubHubs. De organisatie PublicSpaces, als samenwerking van omroepen en culturele instellingen, is nauw betrokken.

Het PubHubs project is in november 2021 gestart met de (open source) ontwikkeling van een eigen netwerk op basis van Matrix. Daarnaast wordt een PubHubs gemeenschap gevormd waarin wensen en structuren nader uitgewerkt worden. PubHubs richt zich op partijen met een actieve bijdrage aan publieke waarden in de digitale wereld.

Wil je zelf, of als organisatie, bijdragen aan PubHubs, of heb je vragen? Neem gerust contact op.